Bestilling for boliger. Hvordan gjenopprette en tapt ordre for en leilighet

 1. Hva å gjøre i tilfelle tap av ordren?
 2. Hvilke dokumenter kreves?
 3. Hva skal jeg gjøre hvis det er problemer med den nye kontrakten?
 4. Hvor å få en warrant for en leilighet
 5. Hvor å få en tegning for en leilighet, hvis den går tapt, og du trenger å privatisere leiligheten?
 6. Hva virkelig trenger
 7. Registrering og gjenoppretting av kontrakten
 8. Bestill gjenoppretting
 9. Konfliktsituasjoner

Innholdet i artikkelen:

Hva er en garanti for en leilighet. Hvor å gå når den går tapt. Nødvendige dokumenter for å gjenopprette dokumentet.
Bestillingen er et dokumentarisk grunnlag for en leilighet, slik at den juridiske enheten får tillatelse til å flytte inn i en bolig. Dette dokumentet må oppbevares av eieren av eiendommen. Han blir populær når det gjelder handlinger som medfører eierskap av leiligheten, privatisering, salg, utveksling, donasjon.
Hva er en garanti for en leilighet

Hva å gjøre i tilfelle tap av ordren?

Hvis en tegningsrett for en leilighet er uopprettelig tapt og søket ikke gir det ønskede resultatet, ikke vær panikk - du vil bli gitt et lignende sertifikat. Tapet av dette dokumentet fratager ikke eieren av oppholdsretten eller privatiseringen av dette boarealet. I henhold til de nye lovregulerende eiendomsrelasjonene med eiendomsbransjen blir ikke kopier av ordre gjenutstedt. Fraværet av dette dokumentet er ikke kritisk, men vil kreve ekstra tid og nerver.

For å berolige seg selv og dokumentere deres rettigheter til boareal, må de motta en sosial arbeidsavtale. Det erstatter fullstendig garantien for leiligheten og har lignende juridiske funksjoner egnet for privatisering, salg. Selvfølgelig er privatiseringsprosessen eller salg av en leilighet mulig dersom boligen ikke har lovlige restriksjoner.

Det er et annet alternativ å ta et dokument med mindre stress, men med liten sannsynlighet for suksess. Du kan prøve å få dokumentene fra firmaet som betjener leiligheten din. For søknaden sendes en søknad om tildeling av en kontrollkupong til den opprinnelige bestillingen. Det er håpet at flere ansvarlige ansatte jobber i selskapet og beholder et arkiv av alle nødvendige papirer, i så fall vil du være heldig, og du vil få en billett i hendene i stedet for en warrant. Ellers forblir det bare å være tilfreds med sertifikatet at kupongen ikke er bevart, det kan bare være nyttig i en rettsprosess.

Hvilke dokumenter kreves?

Gjenopprettingsprosess eller reissue garanterer eller eventuelle dokumenter for leiligheten er svært plagsom, det er verdt å få en god eksponering og tålmodighet. Vårt byråkratiske system kan "overvinnes" bare ved utholdenhet. Derfor er det nødvendig å løpe videre myndigheter , samle en liste over obligatoriske papirer for en leilighet, både for salg eller privatisering.

Det første trinnet er å kontakte din lokale administrasjon. De vil fortelle deg i detalj hvilke dokumenter som trengs og hvor de skal gjelde. På samme sted skriver leietaker en erklæring rettet til administrasjonens leder med sikte på å forny sosial leiekontrakt.

Søknaden er skrevet i fri form med visning av årsaken til fravær (tap) av en leilighetsrett. Det kan indikere formålet med kontrakten, for eksempel privatiseringsprosedyren eller donasjonen. Listen over obligatoriske papirer er som følger:

 • Utdrag (komplett) fra husboken.
 • Hjelp fra BTI.
 • Fotokopier av pass registrerte innbyggere.
 • Dokumenter som bekrefter din rett til denne leiligheten for eksempel bruksregninger.

Etter å ha overvunnet alle "hindringene" og samle inn ønsket papirarbeid, sender du en pakke med dokumenter til første instans. Innen 30 dager (ofte perioden kan øke på grunn av feil av ansatte) kan du få en ny sosial arbeidsavtale.
Etter å ha overvunnet alle hindringene og samle inn ønsket papirarbeid, sender du en pakke med dokumenter til første instans
Det er nødvendig å ta hensyn til antall voksne som er registrert i leiligheten som kan kreve retten til en del av eiendommen. Derfor er det vanskeligheter med å utstede de nødvendige dokumentene i en hånd. Eventuelle tilfeller kan kreve dokumentasjon for samtykke fra slektninger. I dette tilfellet utstedes en notarisert fullmakt for retten til å avhende eiendommen. Det er koordinert med alle interesserte personer, sertifiserte kopier av pass er vedlagt den. En lignende prosedyre er særegen for privatiseringsprosessen.

Hva skal jeg gjøre hvis det er problemer med den nye kontrakten?

Hvis alt er i orden og kontrakten om å leie en mappe med dokumenter i deg, så har du rett til å behandle leiligheten etter eget skjønn. Dette er et viktig dokument for privatisering eller salg, bare hvis det er tilgjengelig, er det mulig å gjennomføre de relevante transaksjonene.

Hvis du ikke har fornyet leieavtalen for en leilighet, bør du vite at det er helt ulovlig. Beslutningen kan appellere til domstolene. Prosessen vil ta mye lengre tid, men alternativet er definitivt en vinnende.
Hvis du ikke har fornyet leieavtalen for en leilighet, bør du vite at det er helt ulovlig
I en situasjon om nektelse å godta søknad om en sosial kontrakt av ukjente grunner, har du i henhold til loven krav på skriftlig registrering av avslaget. Med ham vil du også vinne prosessen ved rettskjennelse . I retten må du bevise det faktum at du bruker dette boarealet på grunnlag av en warrant, privatisering eller kjøpsdokumenter. Bevis og ubestridelig bevis på uskyld er:

 • Pass av alle voksne beboere med registrert registreringsinformasjon;
 • sertifikat fra husboken;
 • trekke ut fra leilighetenes personlige konto;
 • vitnesbyrd om naboer som vil bekrefte faktumet av å bo i leiligheten;
 • Andre argumenter som bekrefter lovligheten av introduksjonen.

Den rettslige myndighetens avgjørelse vil tillate deg å få en kontrakt på grunnlag av en rettslig avgjørelse, som ingen kan utfordre. Etter å ha mottatt dokumentet i hendene, vil du kunne fritt disponere leiligheten etter eget skjønn, for salg, privatisering eller donasjon.

Bestilling for leiligheten er et dokument som gir rett til å flytte. Men hva om bestillingen går tapt?

Hvor å få en warrant for en leilighet

I tilfelle at en tegningsbonus går tapt, mister du ikke retten til å bo i denne leiligheten. den dette øyeblikket kopier av bestillinger utstedes ikke i territoriet Russland . Men ikke bekymre deg, fraværet av en warrant vil ikke påvirke dine rettigheter til boarealet.

I så fall, hvis du bare vil roe deg ned og ha minst en slags dokument i leiligheten din, må du bare forny den sosiale kontrakten.

For å forny den sosiale leieavtalen for leiligheten din, må du søke på administrasjonen av distriktet ditt. Søknaden er skrevet i fri form, der du angir årsaken, i dette tilfellet vil jeg miste bestillingen. De vil også forklare deg hvilke dokumenter som kreves fra deg. Spesielt vil de kreve fra deg:

 • Fullt utdrag fra husboken
 • Kopi av pass av alle som bor i denne leiligheten
 • Eventuelle dokumenter som bekrefter oppholdsretten, for eksempel bruksregninger

Etter det vil du innen 30 dager få en ny sosial arbeidsavtale.

Hvor å få en tegning for en leilighet, hvis den går tapt, og du trenger å privatisere leiligheten?

I dette tilfellet er det nødvendig å følge samme sti, som er beskrevet i den første varianten. Hvis alt er i orden, og du har mottatt en sosial arbeidsavtale, så kan du privatisere leiligheten din på grunnlag av det.

Hvis du nektes gjenforhandling av en sosial leieavtale for privatisering av en leilighet, så er det ulovlig. Dette problemet er løst ganske enkelt - du må sende inn en rettssak i retten. Ved en rettsavgjørelse vil en ny sosial arbeidsavtale utføres og du vil kunne privatisere leiligheten.

Selvfølgelig kan du bare privatisere en leilighet hvis denne boareal ikke har restriksjoner på privatisering.

Tilbake i sovjetiske tider tjente en bekreftelse på boligrettigheter som en garanti for ham, siden privatisering eller innløsning boligeiendommer uten han var det bare umulig. Hvis et slikt dokument går tapt, oppstår det et logisk spørsmål om hvordan du gjenoppretter leilighetsordren, hvor du skal hente den og hvor relevant informasjon er lagret.

Bestemmelsen for en ikke-privatisert leilighet var hoveddokumentet utstedt av styret som tillatelse til å flytte inn og bo i et rom. Det var en slags analog til det moderne bevis på eierskap av et eiendomsobjekt, eller enda mer sannsynlig en analog av en sosial leieavtale. I dag har ordren mistet sin juridiske kraft.

I samsvar med alle endringene i gjeldende Boligkoden Av Russland, titteldokumenter på kommunal eiendom nå stå kommersielle kontrakter sosiale kontrakter og avtaler gratuitous bruk . De samme dokumentene inneholder informasjon om leiligheten. Det er verdt å merke seg at kommersielle kontrakter ikke etablerer begrensede forhold, men er fratatt retten til å utføre.

Kjære lesere!

Våre artikler snakker om typiske måter å løse juridiske problemer på, men hvert tilfelle er unikt. Hvis du vil vite hvordan du skal løse nøyaktig ditt problem - vennligst kontakt online konsulent skjemaet til høyre →

Det er raskt og gratis! Eller ring oss på telefon (døgnet rundt):

Hva virkelig trenger

For å inngå en avtale som gir rett til en leilighet, må du besøke Boligpolitisk avdeling med en liste over klare dokumenter:

 • Personlig pass og identifikasjonskode (av søkeren og hans familiemedlemmer som vil bo hos ham);
 • Papir som bekrefter slektskapet mellom ovennevnte borgere, som vil få oppholdstillatelse i leiligheten;
 • Bestilling av boareal, som grunnlag for appell - er ikke nødvendig, men det øker registreringsprosessen.

Etter at de innsendte dokumentene er sjekket, vil informasjonen om søkeren bli lagt inn i den elektroniske databasen. Søkeren bør forvente et offisielt svar, som vil bli sendt skriftlig. ved Etter at de innsendte dokumentene er sjekket, vil informasjonen om søkeren bli lagt inn i den elektroniske databasen Denne fordelen vil bli gitt til enkeltpersoner som ikke har egen bolig, fast eiendom. Inntekten mottatt av søkerens familie vil også bli tatt hensyn til.

Ved godkjenning av søknaden med person tegn, hvoretter det blir mulig. Ordren leies uigenkallelig. Hvis borgere bruker en leilighet under en formell arbeidsavtale, har de ikke rett til å privatisere.

Registrering og gjenoppretting av kontrakten

Til nå er boligordre erstattet av mange forskjellige kontrakter. Så, å fylle ut dokumenter for en leilighet, blir bestillingen endret til en kommersiell eller sosial kontrakt om fri bruk. Hvis det ikke er der eller det går tapt, vil det være umulig å inngå kontrakter, og dermed privatisere boliger. Derfor er det nødvendig å håndtere spørsmålet om ordreopprettelse umiddelbart etter tapet, siden fremover vil prosessen bare bli mer komplisert. I tillegg vil det ikke lykkes å ta en kopi hver gang det tar mer enn en dag å motta det.

I tillegg vil det ikke lykkes å ta en kopi hver gang det tar mer enn en dag å motta det

For å gjenopprette kontrakten, gjør følgende:

 • Å komme til vedlikeholdsavdelingen med en forespørsel om å utstede en kopi av den avtakbare delen av kupongen fra ordren som går tapt. Det er i denne organisasjonen at den er lagret. Hvis dette dokumentet ikke er der, er det faktisk en person som nekter å utstede en kopi, du må kreve at du gir et offisielt sertifikat at billetten mangler.
 • Kontakt lokal administrasjon oppgjør på plasseringen av leiligheten, med en erklæring om. Dersom administrasjonen nekter, bør avslag skriftlig fremsettes, siden dette dokumentet videre er henvist til retten for å utfordre vedtaket.

Bestill gjenoppretting

Å privatisere bolig kommunal leilighet , må du gi en warrant. Hvis han ble tapt eller skadet, bør du håndtere hans gjenoppretting. Dette dokumentet viser informasjon om eieren av boarealet og familiemedlemmer som bor sammen med ham og har rett til det. Hvis eieren som er angitt i bestillingen er død, overgår rettigheten til å privatisere eiendommen til slektningene sine. Det er flere alternativer for å gjenopprette bestillingen hvis den går tapt:

 • Påfør regionalt administrasjonsapplikasjon på stedet fast eiendom hvor data om utstedelse av bestillingen er lagret, og det er poster fra husboken, sammen med kopier og hjørner av dokumenter;
 • Dersom det ikke foreligger opplysninger i den regionale administrasjonen, bør det tas hensyn til å utarbeide en kontrakt for sosialt ansettelse.

Å signere en avtale på  sosial ansettelse  også arkivert en søknad Å signere en avtale på sosial ansettelse også arkivert en søknad. Et avslag, hvis det ikke er grunn til det, må utfordres i retten.

Når vi snakker om muligheten for å privatisere en leilighet mot et gebyr, kan en kopi av bestillingen fås ved avdelingen for migrasjonstjenesten på bostedsstedet.

Konfliktsituasjoner

Nektet, som kan oppnås når du gjenoppretter dine rettigheter til en leilighet når garantien for det har gått tapt, må nødvendigvis ha en god grunn. Avhengig av dem, er det bestemt hva de skal gjøre i hver spesiell situasjon.

Russland, Krasnoarmeyskoe

10.10.2017 klokka 16:12

Velkommen! Tidligere bodde jeg i et pensjonat for funksjonshemmede. Nå bor jeg et sivilt ekteskap med en jente i leiligheten hennes. Leilighet kjøpt på fødselskapital . Men nå den tredje måneden kan jeg ikke registrere meg for det, siden det ikke er noen garanti for leiligheten. Kun kontrakten om salg. Der hun og to barn er registrert. Så det gir ingen forskjell for meg, bare et pensjonat tar 75% av pensjonen. Og hva slags bøter møter MFC? For øyeblikket har jeg ingen registrering. Og for det vil de rette meg? Men det er ikke min feil å utarbeide papirarbeidsprosessen. I pensjonsfondet og hvor mye tid slike prosesser vanligvis tar.

Registreringen av statsborgere i Russland på bostedsstedet og på bostedsstedet i Russland, oppbevares av Russlands utenriksdepartement (punkt 49 i forskriftens § 11, godkjent ved dekret fra presidenten i Den Russiske føderasjon datert 21. desember 2016 N 699). Borgerne i Russland som har ankommet i en periode på mer enn 90 dager for midlertidig opphold i boliglokaler som ikke er deres bosted er forpliktet før utløpet av denne perioden til å søke om personer som er ansvarlige for mottak og overføring av dokumenter til det russiske innenriksdepartementets territoriale organ for registrering (del 1 av 5 i lov av 25. juni 1993 N 5242-1). I tillegg skal en statsborger i Den Russiske Federasjon, når han endrer et bostedssted, være pliktig senest 7 dager fra ankomstdagen til det nye bostedet for å søke om personer som er ansvarlige for å motta og overføre dokumenter til territoriale organet for Russlands utenriksdepartement for registrering og fjerning fra registret på oppholdsstedet og stedet bosted (del 1 av artikkel 6 i lov N 5242-1). Under FIFA World Cup 2018 (fra 25. mai 2017 til 25. juli 2017) og FIFA Confederations Cup 2017 i Russland (fra 1. juni 2017 til 12. juli 2017) ble statsborgerne i Russland, som spesielt kom til Moskva og St. Petersburg for midlertidig opphold (med unntak av hoteller, alpinanlegg, hvilehjem og andre midlertidige bosted) eller et nytt bostedssted, kreves senest tre dager fra ankomstdagen til søknad til territoriet til Russlands utenriksdepartement for registrering. Dette kravet gjelder ikke for deltakerne i hendelser (klausulene "a", "e", klausul 4 i dekretet fra presidenten i Den russiske føderasjon den 05.05.2017 N 202). 1.1. Administrativt ansvar for bosetting av en statsborger i Russland på bostedsstedet eller på bostedsstedet uten registrering For opphold av en statsborger i Russland på oppholdsstedet eller på bostedsstedet i et boligområde uten registrering, er det administrativt ansvar gitt i form av en bøde på 2.000 til 3.000 rubler. Leietaker eller eier av boligen ( naturlig person ) holdes ansvarlig i form av en bøde i mengden fra 2.000 til 5.000 rubler hvis han tillot personer å leve uten registrering på oppholdsstedet eller bostedet i den lovbestemte perioden (del 1 i artikkel 19.15.1 i Russlands administrative kodeks) Konsulent Plus 2017


Hva å gjøre i tilfelle tap av ordren?
Hvilke dokumenter kreves?
Hva skal jeg gjøre hvis det er problemer med den nye kontrakten?
Hva å gjøre i tilfelle tap av ordren?
Hvilke dokumenter kreves?
Hva skal jeg gjøre hvis det er problemer med den nye kontrakten?
Men hva om bestillingen går tapt?
Hvor å få en tegning for en leilighet, hvis den går tapt, og du trenger å privatisere leiligheten?
Og hva slags bøter møter MFC?
Og for det vil de rette meg?